Best Graffiti
Graffiti Art
Luxury Graffiti

Tuesday, April 13, 2010

GAMBAR WAYANG PURWA: PRABU KRESNA

Gambar Prabu Kresna diambil dari
Kresna Duta, diambil dari http://wayangprabu.files.wordpress.com/2010/02/kresna-duta.jpg

Prabu Kresna, gambar diambil dari http://id.wikipedia.org/wiki/Kresna

No comments:

Post a Comment